معرفی آکادمی ایساتیس

آموزش ایساتیس از سال ۱۳۹۸ با شعار آموزش جامع برای پیشرفت، فعالیت خود را در زمینه آموزش تخصصی نرم افزارهای ادوبی و راه اندازی کسب‌وکار اینترنتی با توجه به استانداردها و متدولوژی های روز دنیا و مد نظر قرار دادن ارزش ها و باورهای حرفه‌ای آغاز کرد. اساتید و تیم ایساتیس همواره تلاش می‌کنند که با مطالعه فراوان آموزش‌های خود را به روز کرده و با تیم پشتیبانی در کنار دانشجویان به رفع اشکالات آنها می‌پردازند. | ساخته شده با 💜 در ایران